Direct Wonen
Image default
Woning en Tuin

Veilig gebruik van een ladder

Van de ongevallen die gerelateerd zijn aan kluswerkzaamheden heeft meer dan 40 procent te maken met het werken op een ladder. Bij ongeveer een derde van de ongevallen is het slachtoffer uit balans geraakt en van de ladder gevallen.

Een kwart van de ongevallen is te wijten aan een slechte conditie van de ladder.

Verreweg de meeste ongelukken met ladders, bijna de helft, zijn het gevolg van de opstelling van de ladder. Bij een verkeerde opstelling kan een ladder gaan schuiven of draaien, vooral als er te ver naar iets wordt gereikt. In die gevallen is het moeilijk om te blijven staan.

Algemene tips voor veilig werken met een ladder

Ongeacht het soort ladder dat wordt gebruikt moet altijd worden gecontroleerd of de ladder op een stabiele ondergrond staat. Die ondergrond moet vlak zijn, stevig genoeg zijn om het gewicht van de ladder te dragen, en voldoende weerstand hebben om te voorkomen dat de ladder weg kan glijden.

Een andere algemene tip is, dat je voorafgaand aan het gebruik van de ladder altijd moet checken of die nog in een goede staat is.

Kies veilige hoek voor een ladder, liefst tussen 65 tot 75 graden. Als een ladder te steil staat kun je achterover vallen. Een te schuin opgestelde ladder kan wegglijden.

Tips voor het werken op een ladder

Ongelukken op ladders gebeuren ook doordat er te weinig voorzorgsmaatregelen worden genomen. Het wordt afgeraden om met gereedschap in de hand naar boven te klimmen.

Gereedschap kan het beste mee naar boven worden genomen in een gereedschapsgordel.

Je kunt het ook met een touw naar boven hijsen. Het naar boven klimmen moet je doen met het gezicht naar de ladder. Houd de ladder altijd met minstens één hand vast. Draag ook altijd stevige schoenen, liefst werkschoenen.