Direct Wonen
Image default
Woningen

Voordelen van prefab containerwoningen

Prefab gebouwen bieden tal van voordelen voor fabrikanten, aannemers en particulieren. Het idee om de activiteiten op de bouwplaats en daarbuiten te verdelen geeft meer flexibiliteit in de planning en de kosten van het project, op voorwaarde dat de planners over effectieve projectmanagementcapaciteiten beschikken.

Off-site fabricage biedt ook de voordelen van geoptimaliseerde assemblagelijnen. Wat de marktmogelijkheden betreft, zullen geprefabriceerde gebouwen de trend van milieuvriendelijke of groene duurzaamheid volgen. Het marktaandeel van de industrie, zowel residentieel als niet-residentieel, zal naar verwachting stijgen in de komende jaren.

 

Op zoek naar een container woning? Bekijk dan zeker eens deze containerhuizen.

 

1. Snellere bouw ter plaatse

Een van de belangrijkste voordelen van productie via een productielijn is een snellere turn-around. Arbeiders voeren hun respectieve taken repetitief uit met welomschreven operationele sequenties waardoor hun handelingen efficiënter zijn dan die van arbeiders op een conventionele bouwplaats. Sommige handelingen kunnen ook worden geautomatiseerd. Wat de projectplanning betreft, is prefabricage sneller omdat sommige activiteiten gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd. Neem bijvoorbeeld het vrijmaken van het terrein en de bouw van de fundering. De eigenlijke bouw van muren, dak, vloeren en zelfs de afwerking begint pas als het terrein is vrijgemaakt en de fundering volledig is uitgehard. Met prefabricage kan een deel van de constructie ter plaatse worden vervaardigd terwijl op de bouwplaats wordt gewerkt. Bovendien kunnen constructiedelen al beschikbaar zijn door hergebruik of overdracht. Dit is bijzonder nuttig voor de bouw van tijdelijke faciliteiten waar de werkzaamheden op de bouwplaats tot een minimum moeten worden beperkt.

 

 

prefab containerwoning

 

2. Verminderde effecten van oncontroleerbare factoren

 

Deze factoren zijn het weer, vervuiling en andere beperkingen van de locatie. Het weer is een van de belangrijkste oorzaken van bouwvertragingen, omdat het de productiviteit en veiligheid van de arbeiders beïnvloedt. Harde weersomstandigheden versnellen ook de slijtage van apparatuur, waardoor deze voortijdig defect raakt. Beperkte werkactiviteiten en defecte uitrusting kunnen de hele bouw stilleggen. Ook de omgevingsomstandigheden op het bouwterrein kunnen, samen met verontreiniging, de kwaliteit van het werk verminderen. Het uitharden van beton, schilderen en lassen zijn enkele van de processen die kunnen worden beïnvloed.

 

Met prefabricage kunnen deze externe factoren tot een minimum worden beperkt. Structurele componenten kunnen onder meer gecontroleerde omstandigheden worden vervaardigd zonder te worden beïnvloed door de externe omgeving. Lassen in de werkplaats en prefabbetonproductie zijn enkele van de methoden die minimaal worden beïnvloed door ongecontroleerde factoren.

 

3. Hogere kwaliteit en consistentie

Omdat geprefabriceerde onderdelen in een gecontroleerde omgeving worden vervaardigd, is het gemakkelijker om een consistente output te produceren omdat men met het werk vertrouwd raakt. Herhaalde handelingen zorgen voor een natuurlijke stroom van handelingen met minimale onderbrekingen. Deze toestand draagt bij tot een beter vakmanschap. Ook bewerkingen zoals het uitharden van beton en schilderen kunnen met consistentie worden gecontroleerd. De mengverhouding, het genezen tijd, temperatuur, en vochtigheid kan worden gecontroleerd die moeilijk is ter plaatse te bereiken.

 

Kwaliteitscontrole is minder gecompliceerd dan constructie op locatie, omdat de structurele componenten zo zijn ontworpen dat ze repeterende kenmerken hebben. Afmetingen en toleranties van onderdelen kunnen eenvoudiger worden gestandaardiseerd. Mallen, bekistingen en tijdelijke bevestigingsmiddelen zijn hetzelfde voor een typisch bouwonderdeel dat constante afmetingen heeft. Ook is het waarschijnlijker dat de kwaliteit van een geprefabriceerd gebouw consistent is met andere geprefabriceerde gebouwen die op verschillende locaties zijn gebouwd, mits ze dezelfde onderdelen hebben. Dit komt doordat de constructie minder wordt beïnvloed door de plaatselijke omstandigheden ter plaatse.

 

4. Kostenefficiëntie

Een snellere bouw ter plaatse, minder risico’s en een consistente kwaliteit leveren uiteindelijk besparingen op. Maar afgezien daarvan zijn geprefabriceerde gebouwen goedkoper door het efficiënte gebruik van grondstoffen en de productie in bulk. Geprefabriceerde bouwcomponenten kunnen worden geproduceerd in een batchproces of een productielijn. Beide processen hebben een vooraf bepaalde hoeveelheid grondstoffen die nodig is om een bepaald aantal bouwelementen te produceren. Hierdoor wordt verspilling van grondstoffen tot een minimum beperkt. Bulkproductie daarentegen draagt bij tot kostenvermindering omdat het goedkoper is in grotere hoeveelheden te produceren. Lagere leveranciersprijzen en lagere arbeids- en transportkosten door bulkbestellingen en -productie leiden allemaal tot besparingen.

 

5. Herbruikbaarheid

Sommige geprefabriceerde gebouwen zijn ontworpen om tijdelijk te zijn. Deze genieten de voorkeur bij toepassingen waarbij tijdelijke werkruimten nodig zijn voor projectmatige werkzaamheden, zoals bouwwerkzaamheden, gezondheidszorg op afstand, onderzoek, enzovoort. Geprefabriceerde gebouwen kunnen gemakkelijk worden gedemonteerd en naar andere locaties worden overgebracht. Deze functionaliteit resulteert ook in minimale wijziging en behoud van de werklocatie.

 

6. Milieuvriendelijk

Dit voordeel vloeit voort uit het efficiënte gebruik van grondstoffen en de herbruikbaarheid van het proces. Bij conventionele bouw wordt niet alleen meer materiaal verspild, maar zijn er ook tijdelijke onderdelen zoals bekistingen, tijdelijke bevestigingsmiddelen, mallen en bevestigingen die na de bouw worden weggegooid. Gebouwen die op de bouwplaats worden gebouwd, zijn meestal permanent. Na het beoogde gebruik wordt het gebouw niet meer gebruikt totdat het een nieuwe bestemming krijgt of wordt gesloopt. Geprefabriceerde, modulaire gebouwen kunnen gemakkelijker worden herbestemd vanwege hun mobiliteit.

 

7. Veiligheid

Fabricagewerkplaatsen hebben een meer gecontroleerde omgeving dan de omstandigheden op de bouwplaats. De blootstelling van werknemers aan veiligheidsrisico’s en bedreigingen zoals werken op hoogte, het weer, beperkte ruimten en aangrenzende bouwwerkzaamheden wordt sterk geminimaliseerd aangezien het meeste werk in fabricageateliers wordt gedaan. In de constructiewerkplaats kunnen verschillende bouwwerkzaamheden gemakkelijk van elkaar worden gescheiden en ergonomisch worden ontworpen.

https://www.modulehome.be/